Phân tích “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long

Đề bài: phân tích “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long Nhạc sĩ Trần Long Ẩn từng có trong mình nỗi khắc khoải rằng: “ “ Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng Gian khổ biết giành phần ai” Thì nhà thơ Thanh Hải đã tự nguyện lấy tuổi trẻ cua mình để dâng cho … Read morePhân tích “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long

Nghị luận “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long

Đề bài: Anh chị hãy nghị luận “lặng lẽ sa pa” của Nguyễn Thành Long “Lặng lẽ Sa Pa” được viết vào thời điểm khi đất nước bị chia cắt hai miền, Miền Bắc đã được tự do, độc lập nhưng Miền Nam vẫn bị bọn Mỹ Ngụy đánh chiếm, miền Bắc xây dựng xã … Read moreNghị luận “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long

Ý kiến về lời khuyên “Đừng sống theo điều ta mong muốn. Hãy sống theo điều ta có thể”

Đề bài: Ý kiến về lời khuyên “Đừng sống theo điều ta mong muốn. Hãy sống theo điều ta có thể” Bài làm Cuộc sống của mỗi chúng ta vẫn luôn tồn tài nhiều ước mơ, nhiều khát vọng; và hằng ngày chúng ta đang không ngừng cố gắng và nỗ lực để chạm tay … Read moreÝ kiến về lời khuyên “Đừng sống theo điều ta mong muốn. Hãy sống theo điều ta có thể”

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6: Future Jobs

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6: Future Jobs A. Reading (Trang 62-63-64-65 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in groups. Tick (V) the factors that you think would help you succeed in a job interview. (Làm việc nhóm. Hãy đánh dấu (V) vào các nhân tố mà … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6: Future Jobs

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3: Ways of socialising

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3: Ways of socialising A. Reading (Trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) 1. What are the people in the pictures doing? (Những người trong tranh đang làm gì?) => In the first picture, the two men are shaking hands and saying … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3: Ways of socialising

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1: Home Life

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1: Home Life A. Reading (Trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về bức tranh này.) 1. Where is the … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1: Home Life

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing 1. Getting started (Trang 13 SGK Tiếng Anh 9) Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.) Gợi ý: a) She comes from Japan. b) … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing

DMCA.com Protection Status