Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling Getting Started (Trang 89 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you. (Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ Bài 1 (trang 110 SGK Toán 9 tập 2): Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu “…” Hình 79 Lời giải Điền vào dấu… như sau: (1): Bán kính đáy của hình trụ (2): Đáy … Read moreGiải Toán lớp 9 Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Giải Hóa lớp 8 bài 12: Sự biến đổi chất

thuvienkhuyenhoc image - Giải Hóa lớp 8 bài 12: Sự biến đổi chất

Giải Hóa lớp 8 bài 12: Sự biến đổi chất Bài 1: Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí? Lời giải: Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là sự xuất hiện của chất mới. Bài 2: … Read moreGiải Hóa lớp 8 bài 12: Sự biến đổi chất

Giải Hóa lớp 8 bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

thuvienkhuyenhoc image - Giải Hóa lớp 8 bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Giải Hóa lớp 8 bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi Bài 1: Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Một chất mới, sự oxi hóa, đốt nhiên liệu, sự hô hấp, chất ban đầu. a) Sự tác dụng … Read moreGiải Hóa lớp 8 bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Giải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

thuvienkhuyenhoc image - Giải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Bài C1 (trang 60 SGK Vật Lý 6): Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích? Lời giải: Mực nước màu trong ống thủy tinh dâng lên. … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

thuvienkhuyenhoc image - Giải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Giải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí Bài C1 (trang 62 SGK Vật Lý 6): Có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thủy tinh khi bàn tay áp vào bình cầu? Hiện tượng này chứng tỏ thể tích không khí trong bình thay đổi … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Giải Lý lớp 6 Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) Bài C1 (trang 84 SGK Vật Lý 6): Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm? (xem hình SGK) Lời giải: Quan sát thí nghiệm ta thấy: – Nhiệt độ … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

DMCA.com Protection Status