Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu Bài làm Đồng chí, đó là một tiếng gọi thiêng liêng mà có lẽ chỉ có những người lính, người chiến sĩ trong chiến trận mới gọi nhau như vậy. Họ là những đồng cam cộng khổ, cùng nhau vào sinh ra … Read morePhân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

Phân tích bài thơ Đồng chí – Chính Hữu

Phân tích bài thơ Đồng chí – Chính Hữu Hướng dẫn Mở bài: Viết về đề tài tình cảm trong chiến tranh vốn là đề tài đước các văn nghệ sĩ hết sức quan tâm. Đóng góp vào kho tàng ấy, nhà thơ Chính Hữu với bài thơ Đồng chí đã tái hiện lại hình … Read morePhân tích bài thơ Đồng chí – Chính Hữu

Phân tích bài thơ Đồng chí

BÀI LÀM PHÂN TÍCH BÀI THƠ ĐỒNG CHÍ LỚP 9 Khi làm bài thơ Đồng Chí, Chính Hữu từng bộc bạch:” tôi làm bài thơ Đồng Chí, đó là lời tâm sự viết ra để tặng đồng đội. Bài thơ là kết quả của những kỉ trải nghiệm thực tế và cảm xúc sâu sắc … Read morePhân tích bài thơ Đồng chí

DMCA.com Protection Status