Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn của tác giả

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn của tác giả Bài làm Trong chùm thơ Bảo kính cảnh giới của Nguyễn Trãi có rất nhiều bài thơ hay. Trong đó, bài thơ số 43 được đánh giá là một vài thơ … Read morePhân tích bài thơ Cảnh ngày hè để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn của tác giả

Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của nhà thơ Nguyễn Trãi

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của nhà thơ Nguyễn Trãi Bài làm Lịch sử vẫn nhắc đến Nguyễn Trãi là một vị tướng tài ba trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, ngoại giao. Bên cạnh đó, chúng ta biết rằng Nguyễn Trãi có tài làm thơ … Read morePhân tích bài thơ Cảnh ngày hè của nhà thơ Nguyễn Trãi

Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi Bài làm Nguyễn Trãi có rất nhiều sáng tác hay và đặc sắc dù là lúc làm quan hay lúc đã về quê ở ẩn. Đặc biệt khi về ở ẩn, ông có chùm thơ Bảo kính cảnh giới rất đặc … Read morePhân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi