Phát biểu cảm nghĩ bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh Bài làm Đêm khuya vốn là thời điểm để con người chúng ta được nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả với những công việc. Dường như chẳng ai còn đủ sức để mà ngắm cảnh đêm khuya nữa. Thế nhưng … Read morePhát biểu cảm nghĩ bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Phát biểu cảm nghĩ về bài Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh Bài làm Thông qua những bài thơ, chúng ta biết được Hồ Chí Minh có một tâm hồn vĩ đại. Người có một lối sống thanh cao, giản dị, giao hòa với thiên nhiên. Trong những sáng tác của người, … Read morePhát biểu cảm nghĩ về bài Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh

Phát biểu cảm nghĩ về bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh Bài làm Bác Hồ của chúng ta viết bài thơ Cảnh Khuya vào năm 1947. Đây là giai đoạn mà quân và dân ta đã giành được những chiến thắng vang dội trên chiến trường Việt Bắc trong cuộc kháng chiến … Read morePhát biểu cảm nghĩ về bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh Bài làm Cũng giống như bài thơ Cảnh khuya, Hồ Chí Minh viết bài thơ Rằm tháng Giêng vào thời điểm nước ta đang diễn ra kháng chiến chống Pháp. Đó là dịp mà Bác Hồ cùng với Trung … Read morePhát biểu cảm nghĩ về bài thơ Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Đề bài: Em hãy phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh Bài làm Năm 1947, đất nước ta đang ở trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kì. Đó là thời điểm mà cả nước ta đang bước vào giai đoạn gian khổ. … Read morePhát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Cảm nghĩ về bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Đề bài: Nêu cảm nghĩ về bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh Bài làm Năm 1947, khi nước ta bắt đầu bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp trường kì, Bác Hồ đã viết nên bài thơ Cảnh khuya với nhiều tâm sự của mình trong đó. Giữa cảnh núi rừng hiểm trở của … Read moreCảm nghĩ về bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

DMCA.com Protection Status