Cảm nhận của em về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

Đề bài: Hãy nêu cảm nhận của em về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương Bài làm Bác Hồ, vị lãnh tụ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Bác ra đi để lại một sự tổn thất lớn cho dân tộc. Nhưng cuộc đời con người là hữu hạn và chúng … Read moreCảm nhận của em về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Viếng lăng Bác để thấy được tấm lòng của của người dân Việt Nam dành cho Bác Bài làm Người dân Việt Nam dành cho Bác một tình cảm vô cùng sâu sắc, đó là thứ tình cảm của một người dân dành cho một vị lãnh … Read morePhân tích bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương

Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương Bài làm Mỗi khi nghĩ về Bác Hồ, mỗi tác giả sẽ có những niềm xúc động riêng. Đó có thể là sự tự hào, đó có thể là sự tiếc nuối, đó cũng có thể là niềm kính … Read morePhân tích bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương

Cảm nhận của em về bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương

Đề bài: Hãy nêu cảm nhận của em về bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương Bài làm Sự ra đi của Bác Hồ là một nỗi mất mát to lớn của dân tộc ta. Bác giống như ánh sáng, soi đường chỉ lối cho dân tộc vùng lên đấu tranh giải … Read moreCảm nhận của em về bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương

DMCA.com Protection Status