Giải Toán lớp 3 bài Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài 1 (trang 26 SGK Toán 3): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Lời giải: Bài 2 (trang 26 SGK Toán 3): Một của hàng có 40 m vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi của hàng đó đãn bán mấy mét vải xanh? Lời giải: Số mét vải xanh … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 1 (trang 28 SGK Toán 3): Tính: Lời giải: Bài 2 (trang 28 SGK Toán 3): a) Tìm 1/3 của: 69 kg; 36 m; 93 l b)Tìm 1/2 của 24 giờ; 48 phút; 44 ngày Lời giải: … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về giải toán

Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về giải toán Bài 1 (trang 12 SGK Toán 3): Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trông nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trông được bao nhiêu cây? Lời giải: Số cây đội Hai trồng được là: 230 + 90 = 320 (cây) … Read moreGiải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về giải toán

DMCA.com Protection Status