Giải Toán lớp 9 Bài 9: Căn bậc ba

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Căn bậc ba

Bài 67 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Căn bậc ba

Lời giải:

Tính nhẩm bằng cách tìm lũy thừa bậc 3 của các số tự nhiên nhỏ hơn 10 (vì các số đã cho bé hơn 1000). Ta có 23=8; 33=27; 43=64; 53=125; 63=216; 73=343; 83=512; 93=729.

Suy ra:

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Căn bậc ba

Bài 68 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Căn bậc ba

Loading...

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Căn bậc ba

Bài 69 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Căn bậc ba

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Căn bậc ba

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status