Giải Toán lớp 8 Bài 6: Đối xứng trục

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Đối xứng trục

Bài 35 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1):

Vẽ hình đối xứng với các đã cho qua trục d (h.58).

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Đối xứng trục

Bài 36 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho góc xOy có số đo 50o, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ dài OB và OC

b) Tính số đo góc BOC

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Đối xứng trục

Bài 37 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1):

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Lời giải:

Các hình đều có trục đối xứng

– Hình h không có trục đối xứng

– Hình có một trục đối xứng là: b, c, d, e, i

– Hình có hai trục đối xứng là: a

– Hình có năm trục đối xứng là: g

Bài 38 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1):

Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Lời giải:

Chú ý:

– ΔABC cân tại A có trục đối xứng là đường phân giác của góc BAC.

– Hình thang cân nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng.

Bài 39 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1):

a) Cho hai điểm A, B thuộc cùng một mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (h.60). Gọi C là điểm đối xứng với A qua d. Gọi D là giao điểm của đường thẳng d và đoạn thẳng BC. Gọi E là điểm bất kì của đường thẳng d (E khác D).

Chứng minh rằng AD + DB < AE + EB.

b) Bạn Tú đang ở vị trí A, cần đến bờ sông d lấy nước rồi đi đến vị trí B (h.60). Con đường ngắn nhất mà bạn Tú nên đi là con đường nào?

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Đối xứng trục

Loading...

Bài 40 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1):

Trong các biển báo giao thông sau đây, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển nguy hiểm: đường hẹp hai bên (h.61a)

b) Biển nguy hiểm: đường giao thông với đường sắt có rào chắn (h.61b)

c) Biển nguy hiểm: đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (h.61c)

d) Biển nguy hiểm khác (d.61d)

Lời giải:

Các biển báo ở hình a, b, c, d có trục đối xứng. Biển báo c không có trục đối xứng

Bài 41 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1):

Các câu sau đúng hay sai?

a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng đường thẳng hàng.

b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một truc thì có chu vi bằng nhau.

c) Một đường tròn có vô số trục đối xứng.

d) Một đoạn thẳng chi có một trục đối xứng.

Lời giải:

a) đúng

b) đúng

c) đúng

d) sai

Giải thích: Đoạn thẳng AB trên hình bên có hai trục đối xứng đó là đường thẳng AB và đường trung trực của đoạn AB.

Bài 42 (trang 89 SGK Toán 8 Tập 1):

Đố.

a) Hãy tập cắt chữ D (h.62a) bằng cách gấp đôi tờ giấy. Kể tên một vài chữ cái khác (kiểu chữ in hoa) có trục đối xứng.

b) Vì sao ta có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H (h.62b)?

Lời giải:

a) Cắt được chữ D với nét gấp là trục đối xứng ngang của chữ D.

Các chữ cái có trục đối xứng:

– Chỉ có một trục đối xứng dọc: A, M, T, U, V, Y

– Chỉ có một trục đối xứng ngang: B, C, D, Đ, E, K

– Có hai trục đối xứng dọc và ngang: H, I, O, X

b) Có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H vì chữ H có hai trục đối xứng vuông góc.

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Đối xứng trục
5 (100%) 480 đánh giá
DMCA.com Protection Status