Giải Toán lớp 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 63 (trang 28 SGK Toán 8 Tập 1):

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết đơn thức B không:

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B = 6y2

Lời giải:

A chia hết cho B vì mỗi hạng tử của A đều chia hết cho B( mỗi hạng tử của A đều có chứa nhân tử y với số mũ lớn hơn hay bằng 2 bằng với số mũ của y trong B).

Bài 64 (trang 28 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 65 (trang 29 SGK Toán 8 Tập 1):

Loading...

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 66 (trang 29 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status