Giải bài tập Toán học lớp 4

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 143

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 143

Bài 1 (trang 143 SGK Toán 4): Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài các đường chéo là 19 cm và 12 cm;

b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm. (Giảm tải bỏ)

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap trang 143 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 143

Bài 2 (trang 143 SGK Toán 4): Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14 cm và 10 cm. Tính diện tích miếng kính đó.

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap trang 143 1 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 143

Khi tính diện tích hình thoi nếu có một độ dài đường chéo là số chẵn thì ta nên lấy độ dài đó chia 2, rồi nhân với độ dài đưuòng chéo kia. Ví dụ ở câu 1a, nên tính như sau:

giai toan lop 4 luyen tap trang 143 2 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 143

Bài 3 (trang 143 SGK Toán 4): Cho bốn hình tam giác như hình bên:

a) Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành một hình dưới đây:

giai toan lop 4 luyen tap trang 143 3 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 143

b) Tính diện tích hình thoi.

giai toan lop 4 luyen tap trang 143 4 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 143

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap trang 143 5 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 143

Nói thêm: Vì diện tích hình thoi bằng độ dài đường chéo này nhân với 1/2 độ dài đường chéo kia nên sau bước giải đầu, có thể tính ngay:

Diện tích hình thoi là:

4×3=12 (cm2)

Bài 4 (trang 144 SGK Toán 4): Thực hành:

Gấp tờ giấp hình thoi ( theo hình vẽ) để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi:

– Bốn cạnh đều bằng nhau.

– Hai đường chéo vuông góc với nhau.

– Hai đường chéo cắt nahu tại trung điểm của mỗi đường.

giai toan lop 4 luyen tap trang 143 6 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 143

 

Lời giải:

Học sinh làm theo yêu cầu và gợi ý từ hình vẽ.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép cộng