Giải Toán lớp 1 bài Một chục, tia số

Giải Toán lớp 1 bài Một chục, tia số

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 1 bài Một chục, tia số             Giải Toán lớp 1 bài Một chục, tia số              Giải Toán lớp 1 bài Một chục, tia số

Loading...

Hình 1                                 Hình 2                                  Hình 3

Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu):

Giải Toán lớp 1 bài Một chục, tia số     Giải Toán lớp 1 bài Một chục, tia số        Giải Toán lớp 1 bài Một chục, tia số

Mẫu                       Hình 1                       Hình 2

Bài giải:

Bài 1:

Hình 1: Điền số 11 vào ô trống.

Hình 2: Điền số 10 vào ô trống. 

Hình 3: Điền số 12 vào ô trống.

Bài 2:

Hình 1: Vẽ thêm 1 chấm tròn.

Hình 2: Vẽ thêm 2 chấm tròn.

Giải Toán lớp 1 bài Một chục, tia số
Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

  • hoc toan lop 1 bai mot chuc