Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ dạng 17-3

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ dạng 17-3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

14 – 3 =                             17 – 5 =                        19 – 2 =

16 – 5 =                             17 – 2 =                        19 – 7 =

Bài 2: Tính nhẩm:

14 – 1 =                       15 – 4 =                      17 – 2 =                         15 – 3 =

15 – 1 =                       19 – 8 =                      16 – 2 =                         15 – 2 =

Bài 3: Tính:

12 + 3 – 1 =                         17 – 5 + 2 =                            15 – 3 – 1 =

15 + 2 – 1 =                         16 – 2 + 1 =                            19 – 2 – 5 =

Bài giải:

Bài 1:

Loading...

14 – 3 = 11                            17 – 5 = 12                        19 – 2 = 17

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

16 – 5 = 11                            17 – 2 = 15                        19 – 7 = 12

Bài 2:

14 – 1 = 13             15 – 4 = 11               17 – 2 = 15                   15 – 3 = 12

15 – 1 = 14             19 – 8 = 11               16 – 2 = 14                    15 – 2 = 13

Bài 3:

12 + 3 – 1 = 14                       17 – 5 + 2 = 14                           15 – 3 – 1 = 11

15 + 2 – 1 = 16                        16 – 2 + 1 = 15                           19 – 2 – 5 = 12

Đánh giá bài viết

Từ khóa tìm kiếm:

  • toan lop 1 phep tru dang 17-3 loi giai bai

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Thực hành đo độ dài
DMCA.com Protection Status