Giải bài tập Sinh học lớp 9

Giải Sinh lớp 9 Bài 10: Giảm phân

Giải Sinh lớp 9 Bài 10: Giảm phân

Bài 1 (trang 33 sgk Sinh học 9): Giảm phân là gì? Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

Lời giải:

Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục (2n) ở thời kì chín, qua hai lần phân bào liên tiếp, cho ra bốn tế bào con đều mang bộ NST ở tế bào con giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.

giai sinh lop 9 bai 10 giam phan - Giải Sinh lớp 9 Bài 10: Giảm phân

Bài 2 (trang 33 sgk Sinh học 9): Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n) ở tế bào con được tạo thành qua giảm phân?

Lời giải:

Những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n) ở các tế bào con được tạo thành qua giảm phân vì:

– Ở kì sau của giảm phân I các NST kép (một có nguồn gốc từ bố, một ó nguồn gốc từ mẹ) trong cặp tương đồng phân li độc lập với nhau về hai cực của tế bào.

– Các NST kép trong hai nhân mới được tạo thành có bộ NST đơn bội kép khác nhau về nguồn gốc.

– Các NSt kép của tế bào mới tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào (kì giữa II).

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

– Từng NST kép trong hai tế bào mới tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của tế bào, bốn tế bào con được hình thành với bộ NST đơn bội (n) khác nhau về nguồn gốc.

Bài 3 (trang 33 sgk Sinh học 9): Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

Lời giải:

Những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

giai sinh lop 9 bai 10 giam phan 1 - Giải Sinh lớp 9 Bài 10: Giảm phângiai sinh lop 9 bai 10 giam phan 2 - Giải Sinh lớp 9 Bài 10: Giảm phân

Bài 4 (trang 33 sgk Sinh học 9): Ruồi giấm có 2n=8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây?

a) 2;

b) 4;

c) 8;

d) 16.

Lời giải:

Đáp án: c.

Từ khóa tìm kiếm:

  • sinh học 9 giảm phân là gì

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể