Giải bài tập Hóa học Giải bài tập Sách giáo khoa

Giải bài tập Hóa học lớp 11 đầy đủ theo chương trình Sách giáo khoa

Mục lục Giải bài tập Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ – Photpho

Chương 3 : Cacbon – Silic

Chương 4 : Đại cương về hóa học hữu cơ

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 đầy đủ theo chương trình Sách giáo khoa

Chương 5 : Hiđrocacbon no

Chương 6 : Hiđrocacbon không no

Chương 7 : Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8 : Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Chương 9 : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Giải Toán 5 Luyện tập trang 72

Post Comment